Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

HUR EN RISK INTE GÅR ATT BERÄKNA MEN LEDER TILL BROTTSLIGA HANDLINGAR VID UTFALL


Knapp IKÄRNKRAFTEN VÅRT knapp 3

STÖRSTA

HUVUDPROBLEM!

VAD GÖR VI

OM NÅGOT GÅR FEL?

radyasyon-insana-bunlari-yapiyor-radyasyon-nukleer-1257101

”Av allt, som visheten ger oss, för att vi skall nå det fullkomliga livets välsignelse, är vänskapen utan jämförelse störst.” Epikuros

DEL II av III

RISKER MED KÄRNKRAFTEN!

Att analysera risk för drift av Amerikanska kärnkraftverk via:

Professor Emeritus
Bernard L. Cohen

University of Pittsburgh, paper (studien) published by Plenum Press, 1990

”.., utan kunskap om naturen finner Du ingen glädje i rent välbehag”

halva tes nummer 12 skriven av grekiska filosofen Epikuros

Uggla & bjorn

Risker finns också i naturen. De riskerna är naturliga. Kärnkraften är inte naturlig. Kärnkraften är därför inte hållbar som energikälla

Av Dag Ståhle

Fem, fyra, tre två ett – ELD! En kärnvapen och kärnkraftsfri zon i Norden skulle vara något att sträva mot. Det skulle minska den ångest som finns kring KK. Det skulle minimera riskerna i Norden för haveri eller utsläpp. Det skulle också minska den psykosociala pressen för varje enskild medborgare. Nordens Kärnvapenfria Zon = NKZ.

nORDEN

Norden som en kärnkrafts som kärnvapenfrizon = NTZ. Vettigt?

Är livet en känsla? Vi utgår från det resonemanget i den här 2:a texten om risker med kärnkraften. Hur begripa risken med KK? Hur värdera risken med KK? Hur är det möjligt att greppa risken med KK? Risker handlar i stort den här texten om. Att förstå risker. Vad är en risk? Vi tar risker som inte går att förutsäga när det gäller allt kring KK.

Liksom det finns risker med allt i livet från att äta, köra bil eller välja cykeln till jobbet istället för bussen.

Tankeexperiment: titta på de två bilderna; frammana olika känslor inför de olika bilderna. Läs därefter uppgiften under bilderna.

Tanke experiment!

Livet är en känsla vilken känsla vill Du ha i ditt liv!

Risker finns med allt vi sysslar med. Kärnkraften innebär dödliga risker; risker som värderas allt för lågt i förhållande till de skadeverkningar kärnkraften ger eller kan optimeras, notera särskilt ordet, att ge!

Under 1990-talet gjordes en Amerikansk studie. Studien av Cohen där Cohen påstod bland mycket annat att ditt liv förkortas med 0,4 procent ifall du var amerikansk medborgare och var medveten om att din Stat delvist försörjde sig med KK. Anledningen till livets förkortning skulle vara kärnkraften. Det spelade ingen roll om du bodde vid kärnkraftverken eller så långt det nu gick att bo ifrån ett KK. Du kunde alltså bo i Alaska eller varför inte i Hawaii. Ditt liv skulle förkortas med 0,4 procent. Det är så studiens resultat skall tolkas. Detta är alltså en konstantabsolut negativ siffra för att beräkna dödlighetens förkortning för undersökningsgruppen. Det skrivas N = samtliga som är med i studien.

Två variabler togs med:

  1. Du levde i USA
  2. Du visste om att USA hade kärnkraft (använde sig av KK)

Inga andra variabler togs med för att sättas i relation till undersökningsobjekten ovan som återigen var:
1: Amerikansk medborgare
2: Medveten om att USA har kärnkraft

Geografisk avstånd mellan 1 och 2 spelade inte någon roll utan var som det brukar vara när kärnkraftsforskare sätter igång försumbart. Det går inte att hävda att kärnkraftens påverkan på miljö, människa eller djur som fauna liv är försumbar. Cohen gör vilket fall det. Risken är, det om Cohen skulle uttryckt sig mera enligt någon form av logik, individuell och försumbar för varje enskilt N (lika med antalet personer som är med i studien)  som är med i undersökningen.

Dit kommer han inte heller. Han menar att han kan dra slutsatsens för varje medborgare då boendes i USA. Detta är inte heller giltigt för hans studium / paper. Han kan faktiskt här bara uttala sig om de som verkligen är med i studiumet / hans paper (one paper är ett Amerikanskt / anglosaxisk term för slutprodukten för forskningen)!

Kärnkraften påverkar oss alla! Den påverkar oss alla på ett individuellt sätt. Så som smärta påverkar oss individuell. KK har en tangent i smärtproblematiken. Det innebär att KK ger smärta på olika nivåer för oss människor.

En form av smärta är ångest. Smärta delas upp i fyra områden. Dessa är.

1: Vävnadskader – smärta med orsak i vävnadskader
2: Nervsmärta
3: Psykisk eller psykosocial smärta
4: Idiopatisk smärta (ingen vet varför smärtan uppstår men människan har smärtan)

fightclub1

Vad är smärta? Smärta är personligt som känslan av trygghet eller otrygghet kring ett kärnkraftsverk. Här Tyler Durden från den amerikanska filmen Fight Club. Tyler har en annorlunda livsfilosofi, han menar att självdestruktion är det som gör livet värt att leva. Tillsammans startar berättaren och Tyler en klubb för likasinnade. På Fight Club får människor puckla på varandra så mycket de bara orkar. Jorden är numera ett enda STORT *Fight Club där människan ger sig på jorden så mycket hon bara orkar och kan. När kommer bakslaget?

Ångest har förankring i smärtproblematiken.

Dödens förtidiga inträffande skulle i detta fallet vara en faktor som Cohen kunde räknas ut. Siffran blev 0.4 procent (omvandlingsfaktorn eller korrelationsfaktorn) satt i direkt relation till personens faktiska och absoluta livslängd.

Läs artikel I återigen! Där finns en mängd olika faktorer som skall sättas i relation till undersökningsobjekten som är:
1 Amerikanska medborgare kring 40 år
2 Medvetenheten om att USA försörjer sig med kärnkraft

En av de tyngsta arbetena när det kommer till att få människor införstådda med risken med kärnkraft är att den stora majoriteten inte begriper eller kan kvantifiera (räkna antal gånger olika variabler faller in). Samtliga dessa gånger ökar din dödlighet. Dödligheten är beroende av kvantiteten / förekomsten av det ena eller det andras utfall här konkret av händelser som kan relateras till driften av kärnkraftverk och atomresterna till detta, läs det radioaktiva avfallet.

Exempel:
Hur många gånger får du ångest pågrund av att Du bor vid ett kärnkraftsverk?
Hur många nätter på en månad kan du sätta i samband med att Du har svårigheter att sova med att Du bor vid ett kärnkraftverk?
Har du mardrömmar för att du bor vid ett kärnkraftsverk?
Om ja:
Hur många gånger sker det på en natt, vecka, månad och år – uppskatta antalet

Här måste det kvantifieras / räknas antal gånger – det vill säga räknas antal händelser detta sker.

Andra frågor som är relevanta till att räkna ut ökad dödlighet om du bor vid ett kärnkraftsverk är:

Klagar dina barn på kroppsliga besvär som du kan sätta i relation till, relatera till, driften eller din familjs val att bo vid KK och som du själv påverkas av
Om ja hur yttrar sig symptomen för dig?
Hur många gånger händer det per:
1: Dag
2: Vecka
3: Månad
4: År

Kan du uppskatta antalet?

Den typen av frågebatterier / följd av andra relevanta frågor kan ge ett mer exakt unikt svar på den eventuell dödlighetsfaktor som kärnkraften ger bara genom sin blotta närvaro för en person som bor vid ett kärnkraftverk. Detta är som smärta unikt för varje individ inte generellt och det unika bör jämföras med unika upplevelser för person som bor i varför inte Alaska (USA).

Omvandlingsfaktorn / korrelationssiffran måste rimligen minska desto längre bort som personen bor från KK. Lagen om lokus / placering av variablerna eller undersökningsobjekten. Det eftersom risken att exponeras av KK blir stadigt mindre desto (ju) längre bort från KK personen (undersökningsobjektet – här också benämnd som N) bor.

En konstant och generell siffra som 0.4 är helt enkelt inte sannolik för undersökningsenheterna / objekten. Amerikan kring de 40 (år) och som är medveten om kärnkraftens närvaro och drift i USA. Det vill säga sitt eget hemland.

Den här typen av studier blir ett sätt att:

  1. Försvara KK
  2. Försvara det radioaktiva avfallet

Försvara det omoraliska med KK som leder till död för medborgare. Kärnkraftverk 11

Hade Cohen gjort på det här viset / arbetat med det unika istället för det generella kunde han senare gått vidare för att begripa vad den unika smärtan / otryggheten och känslan av att andra länder hade KK eller kärnvapen.

De risker vi står inför när det gäller KK är enorma. Det går sannolikt inte att räkna ut (hitta ett fullständigt vattentätt matematiskt sätt att angripa problemet. Det vill säga räkna ut den absoluta risken med KK.
1: Vad är den absoluta risken?
2: Hur stora är den absoluta risken?
3: Hur skall vi hantera den situationen – minimera risken för att utfall inte skall ske?

Kärnkraftverk

Det finns helt enkelt för stora och enorma osäkerhetsmoment med KK när det kommer till risker.
Några av dessa är:

Människans närvaro vid driften av KK
Människans känsla för sin egen roll att kunna påverka om något skulle fela
Går att gradera på en *10 gradig skala (uppdelat i 10 steg med engradig enheter mellan varje steg).
Hur stor maktlöshet känner en människa inför de krafter som riskeras släppas lös
Tilliten till kärnkraften graderat på en *10 gradig (uppdelat i 10 steg vanligen 0 – 10)

* VAS-skalor

Detta borde en professor som Cohen veta om därav hans sätt att angripa problemet. Det vill säga förstå den absoluta risken med KK sett från en för hans del helt homogen grupp av 40 åringar. På det här sättet kan vi komma åt att förstå att problemet med kärnkraften i relation till människors trygghetskänsla inför kärnkraften, avfallet och uranbrytningen sannolikt är allt för komplext.

Precis som fenomenet smärta som är individuellt är det individuellt hur vi människor påverkas av att leva med närvaron av KK:
1: Vetenskapen att vi bor i ett land som använder kärnkraften
2: Den konkreta dödlighetens inverkan på varje unik människa och som valt eller råkar bo i närheten av ett KK i drift

Studien, Cohens, är alltså milt sagt nonchalant gjord.

De flesta av oss tänker och agerar som om livet i stort är fritt från risker. Vi ser risker som dumdristiga, irrationella och försöker ihärdigt undvika riskerna. Detta verkar vara fallet med Cohens sätt att hantera uppgiften / studie om KK. Det är ett fullt mänskligt. Cohen visar att han ensam inte ror iland uppgiften. Det är det inte heller någon enskild som skulle göra – gissar jag.

Sant är att allt vi i stort sett gör handlar om risk. Där har Cohen helt rätt. Det finns risker i alla typer av resor. Det finns risker i att stanna hemma. Det finns risker med att äta menar Cohen. Det finns risker med att inte äta. Det finns risker med att driva KK. Det finns risker att lagra, transportera och återanvända bränslestavarna (om det någonsin blir aktuellt) och eller de delkomponenter som är relaterade till KK menar jag.

En av paradigmen (sätten (glasögonen)) är att betrakta omständigheter kring KK / ”vetenskapliga sanningarna” kring KK är att betrakta KK som brottsligt. Jag skall nu driva ett bevis för att KK är en serie brottsliga handlingar.

Inom brott eller olyckshändelser är den generella ”sanningen” att 25 % av alla dödsolyckor inträffar i hemmet. De flesta brott är kända för någon av de allra närmaste. Brottslingen känner offret!

Är det brottsligt att syssla med drift av KK? Det är konstaterat av Cohen att det förkortar livet med 0.4 procent. Denna konstanta matematiska faktor är trots allt en minuspost som Cohen sätter i relation till då levande Amerikanska medborgare ( 40-åringar) och som lever i USA. De är medvetna om Statens verksamhet att driva KK.

Att faktorn skulle vara 0.4 procent ställer jag mig återigen frågande till att den skulle vara absolutkonstant , – 0,4 procent) för varje enskild människa i USA. Men okay det är rimligt att anta att KK förkortar livet för människor. Det är / blir Cohens slutsats. Studien riskuträkning.

Är det inte brottsligt att öka dödligheten för en population? Det verkar som ett logiskt och rimligt antagande! Alltså är det en brottslig handling sanktionerad av Staten utförd av olika företag som driver KK!

Vad säger det om moralen kring KK och som Staten USA här har? På det här sättet går det förstå att:
1: Om det finns risker med KK
2: Hur dessa risker skall betraktas. Det vill säga som brottsliga handlingar!
3: Hur just dessa brottsliga handlingarna generellt slår mot befolkningen. Det vill säga förkortar deras liv
4: Du skall inte dräpa lyder 5:e budet som då blir ett rättesnöre, lag, att hålla sig till för att förstå att KK både är och då var etiskt och moraliskt bevisat som brottsligt

Judas barn

Är det inte klart att kärnkraft tillhör ett stort svek mot människan, djuren och naturen?

Riskerna med kärnkraften är uträknade att vara 0.4 procent för professor Cohen. Det blir återigen inte rimligt eftersom riskerna rimligen är individuella för varje enskild person liksom smärta är är bevisat vara individuell. Detta bär på antagandet att KK eller känslan för KK kan innebära smärta för oss människor.

Vad är därefter känslan (livet är enligt denna text en eller flera känslor) av trygghet jämfört mot / med otrygghet med KK? Är det greppbart överhuvudtaget?

Risker rent allmänt:
Maten är en av de viktigaste orsakerna till cancer förutom att det är ett njutningsmedel som sällan numera betraktas som mer än något annat än något som Du skall hinna med under arbetsdagen. Det är ett mycket udda sätt, historiskt sätt, att betrakta mat på. Mat är ett njutningsmedel. Ren mat kommer från rena jordar rena / rent vatten. Även ren jord och rent vatten är källor för njutningsmedel. KK riskerar att göra vatten, luft och jorden oren – radioaktiv!

Är det ett njutningsmedel att stå och titta på ett kärnkraftsverk?
Är det ett njutningsmedel att stå och fiska vid ett vatten vid ett kärnkraftsverk?
Är det ett njutningsmedel att inse att riskerna med att transportera, lagra samt hålla det radioaktiva gammastrålande avfallet avskilt i 100. 000 år?

Betrakta och fundera kring. Motivera dina svar.

En kärnvapen och kärnkraftsfri zon i Norden skulle vara något att sträva mot. Det skulle minska den ångest som finns kring KK. Det skulle minimera riskerna i Norden för haveri eller utsläpp. Det skulle också minska den psykosociala pressen för varje enskild medborgare. Nordens Kärnvapenfria Zon = NKZ. Vettigt?

Det är att jobba bort risker kring KK.

The Lion of Judah

Jobba bort riskerna med kärnkraften innan det är försent!

Risker är en oundviklig del av vår vardag. Det betyder att vi ska försöka minimera risker inte maximera. Vi kan inte minska våra risker genom att helt enkelt undvika de risker vi råkar få i arv. Vi måste fundera kring riskers farlighet.

KK har vi fått i arv! KK innebär risker som vi inte kan förutse.

Ett tänkt exempel:
Om du jämför risken att köra till en destination istället för att välja att gå. Är det senare alternativet mycket farligare. Bilen skyddar bättre än en cykel.

Att förstå brottslighet kontra risker med KK
Problemet med ett sådant tillvägagångssätt är att de risker som vi tänker på är de mest omskrivna i medier, vars täckning är en mycket dålig guide till verkliga faror. Antalet mord skrivs det om i stor omfattning. Kvantiteten av mord är inte särskilt mycket högre i dag än för 50 år sedan. De flesta brotten / morden klaras upp. I allmänheten tror eller kan vi människor få för oss att det begås en sjuhelsikes massa mord i Sverige. Det gör det inte! Däremot skrivs det en sjuhelsikes massa artiklar om de få mord som utförs. Förklaringen är enkel. Det unika skrivs det om. Det är unikt när ett mord blir begånget. Därför går det att sälja tidningar som innehåller texter om mord / dråp.

mÄNNISKAN I ELDEN

Är en människa försumbar?

Det samma gäller för kärnkraften. Vi har alla en unik känsla för KK. Denna unika känsla är negativ enligt den Amerikanska studien Cohen gjorde. KK slår enligt professor Cohen lika mycket för alla medborgare. Det är inte sant!

Studien har kommit fram att KK förkortar våra liv. Det är däremot ett rimligt fynd med tanke på vilka oerhörda och oberäkneliga risker KK medför för varje enskild och unik medborgare.

Riskerna är lika okända som antalet mord som har skett i kärnkraftens tjänst? Räkna då med atombomberna 1945. Vi har sannolikt inte en aning hur många KK dödat genom åren. Det eftersom våra instrument eller intresse för den frågan lyst med en strålande frånvaro sedan klyvningsprocessen / atomklyvning – kärnklyvning blev känd för oss människor.

250px-Democritus2

Atomlära, atomism, ursprungligen uppfattningen att materien ytterst består av små odelbara partiklar, atomer, och att alla naturens förlopp kan förklaras genom dessa atomers rörelse och kombinationer. Den ursprungliga atomläran möter vi under den grekiska antiken. Leukippos och hans lärjunge Demokritos utvecklade atomläran under 400-talet f. Kr.

Demokritos fick atomläran berättad för sig och förstod att världen var uppbyggd av atomer. Demokritos levde ca 460–ca 370 f.Kr., grekisk materialistisk filosof, jämte Leukippos den viktigaste företrädaren för den antika atomteorin (atomläran).

Verkligheten består enligt Demokritos och hans lärare Leukippos – vars idéer inte kan skiljas från Demokritos – av en oändlig mängd odelbara kroppar, atomer, som alltid har funnits och är oförstörbara och oföränderliga, men har olika form och storlek. Det är inte omöjligt att den gladlynte Demokritos förstod att atomer går att dela och klyva. Så långt tillbaka kan vi räkna med att atomläran existerat.

Den logiska proceduren för att minimera risker är att kvantifiera alla risker. Är kärnkraft en större risk än vågkraft, solkraft och eller vattenkraft?
Hur räkna ut risker i förkortning av LLE?
Hur räknar du ut olika risker i tillvaron?
Det finns många sätt att uttrycka kvantifierad risk. Här kommer vi att använda en enda; förlust av förväntade livslängden (LLE ). Det vill säga det genomsnittliga dagarna med vilket ett liv förkortas ifall personen utsätts för en risk. LLE är alltså ett sätt att uttrycka Cohens ”sanning”, läs sannolikheten, för att en risk kommer att leda till död och eller förkorta livet i form av förlorad livslängd (dagar, veckor, år). Då lilla n = människan; här kring de generella 40 åren, exponeras för KK.

Det är Cohen som valt metoden att jobba med LLE i sin studie.

Exempel: En genomsnittlig 40 -årig person kommer att leva ytterligare 37 – 40 år. Män lever lite kortare än kvinnor. Drygt 8 – 10 år. Den tunga statistiken är baserad på män. Statistiken bevisar i det här fallet att en genomsnittlig 40-åring kommer att leva ytterligare 37,3 år (ett genomsnittsvärde för samtliga undersökta män). Om en personen tar en risk som har en chans / möjlighet att falla ut som är 1% , en procentigt dödligt / letalt utfall, skulle det orsaka ett LLE (förlust av förväntade livslängd) av 0,373 år (0,01 x 37,3).

Om detta är jobbigt att begripa så bara strunta i matematiken.
Det är konklusionen som Cohen kommer fram till som är viktigt att greppa inte att du begriper hur han beräknat denna generella risk och logiskt fått en generell siffra som han därefter menar är absolut för alla då levande Amerikaner som givetvis är en för stor slutsats.

Det bör stå klart att detta inte betyder att den genomsnittlige undersökningsobjektet (här en man i sina bästa 40 år) kommer att dö 0.373 år tidigare som det går att tro här. Det innebär däremot att det går att begripa att risken i relation till 1000 personer i den samma åldern (generella 40 år) och som valde att ta denna ökade möjlighet att exponera sig för en risk som skulle slå med 1 % mot hela gruppen. Detta skulle innebära (rent logiskt att) 10 personer skulle dö omedelbart.

En procent (1 %) av 1000 är 10.

Dessa 10 förkortar då sina liv med genomsnittet för de 1000 personerna som är enligt Cohen uträknad till 37,3 år. De övriga (99%) 990 personerna skulle inte få sina liv förkortade alls. Därför skulle den genomsnittliga förlorade livslängden för de 1000 personer vara 0,373 år. Ett genomsnittligt utslag på hela gruppen.

Notera då att dessa 10 människor tar hela smällen! Detta kallar därefter Cohen för statiskt säkerställt.

Detta LLE = risk(en) & dess koefficient blir då 0,373 för hela gruppen. Detta är det enda sättet att förstå Cohens uträknande siffra som är 0,4 procent för alla Amerikaner var helt de bor i landet.

Om vi säger att risken i detta fallet är 0,373 för dessa 1000 att dö på en gång. Detta ger att 10 inte bara riskerar utan dör! 10 av de 1000. Cohen ”sanning” har då bevisat att kärnkraften dödar! Detta är att betrakta som mord. Därför blir allt med KK fullständigt oetiskt som omoraliskt. Detta bevisar då att KK dödar människor!

bible-4

Kärnkraften dödar och går därför emot ett av de 10 budorden.

Inte sant?

Att det skulle gå åt helvete i Sverige är mycket liten – är det sagt. Det är bara det att när det blir ett tillbud eller härdsmälta – Gudförbjude. Går utslaget, stapeln, upp i 100 procent. Tänk dig att Du står på ett nöjesfält och slår med en slägga på en sådan där maskin som kör upp en boll rakt upp i en ringklocka som plingar till. Det är alltså inte längre en risk. Det är en realitet = att ”sanning” ger 100 procents utslag. Alla 1000 dog inte bara 10 personer.

Det här ger en osäkerhetsfaktor som är enorm! Vi kan inte bedriva verksamheter där osäkerhetsmomenten är enorma eftersom dödligheten pendlar mellan det som kärnkraftsforskare som är positiva till kärnkraft benämner som försumbar (i exemplet brottet / mordet på 10 stycken personer) till en dödlighet som slår i taket. Det vill säga alla 1ooo dör vid ett tillbud!

Det är inte bara Cohens ”sanning” – det är Sanningen med stort S om risken med kärnkraften.

DSC01168

Av Dag Ståhle

Sveriges Författarförbund

* David Andrew Leo Fincher, är känd för sina filmer som är med mörka atmosfärer.  Exempel SEVEN, The Game & Fight Club.

 

Vinnaren

”Acti labores jucundi”

 Utfört arbete är behagligt – eupatheiai (‘good feelings’)

About swedishauthor

Author - mainly fictions, SFI, Crimestories. Documentarys - mainly and basicly journalism or crimes Lic. Nurse, Bach 2001 Lic. Journalist, Bach 2013 Member of SFF - One Author community for Swedish writers Photographer Spec. environment issues Good contact with Asia - Spec. China / Japan Non politican Other areas of knowledge: Spec. in medicin Care History Communication Art Hobbies: Do swim or gym ex. Reads Non smoker ..,

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: