Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

FINNARNA GRÄVER SIN EGEN GRAV DE KALLAR GRAVEN FÖR ONKALO


Onkalo

Olkiluoto Nuclear Power Plant in Eurajoki, Finland. Unit III, the new European Pressurized Reactor is computer manipulated. It is due to be in commission in 2011. Suomi: Olkiluodon ydinvoimalaitos Eurajoella. Voimalan rakenteilla oleva, vuonna 2011 valmistuvaksi suunniteltu kolmas yksikkö on lisätty kuvamanipuloinnilla.

 •  ENERGI ÄR DEN ALLRA BÄSTA VALUTAN
 • FORSKNING PÅ NYA ENERGI BEHÖVS!

KÄRNKRAFTEN VÅRT STÖRSTA HUVUDPROBLEM!

VAD GÖR VI OM NÅGOT GÅR FEL?

Ugglan i bloggen

Av Dag Ståhle

Onkalo betyder gömställe. Här skall finnarna lägga sitt farliga kärnavfall. Gömstället är klart 2100. Det finns samma problem här som på den svenska sidan av Östersjön. Vi kan heller inte garantera säkerheten på jordytan. Video. Onkalo ligger vid ett av Finlands kärnkraftverk. Så här kan det gå för kärnkraftsverk. Video. Vi har samma problem på den svenska sidan. Berget SKB AB vill lägga ner avfallet i ligger bredvid reaktor I, II och III- Forsmark. Berget ligger under Östersjön som blir en buffert. Den samma tanken har finländarna.

Okalu

Tänkt dig att Du åker sakta ner på en väg som leder ner i ett berg. Det kan snöa lite eller regna. Det enda Du vet när du är på väg ner i detta berg är att Du kommer ner i gammalt gammalt berg. Du vet att det kommer att bli en gravplats för radioaktivitet. Det är det enda. En gravplats där döden kommer att smita ut. Vi kan säga att döden kommer att rymma från sin grav. Det är vad som kommer till att hända där i det Finska gömstället. Finnarna kallar graven för Onkalo.

vägen ner

Vägen ner till underjorden i berget – Onkalo

Vägen ner i berget är en ganska bred asfaltsväg. Långtradare skall kunna köra ner i dödens avgrund. Vägen går brant neråt och i en kurva. Du närmar dig två stora gigantiska portar. Du är på väg ner i graven för det finländska avfallet. Det som är tänkt att bli graven för det finländska avfallet. Tänk dig att Du är där på ett område där mänskligheten tänker begrava någonting för att skydda dig, dina barn och din familj. Myndigheten och det multinationella företaget menar att de båda tagit stor möda att finna rätt ställe. De har lagt mycket pengar på att bygga graven. Pengar som tagits från Staten för att du och din familj måste skyddas från radioaktiviteten.

 • Kommer graven att plundras i framtiden?
 • Är det en säker plats? Staten menar så
 • Litar du på den Finländska Staten?

Du måste lova Staten en enda sak. Du får aldrig besöka området. Området får inte störas på något sätt eller utforskas. Du kan inte heller räkna med att Du eller din familj kan bo i området. Åtminstone inte den första tiden. Du skall hålla dig undan från området. Det är avtalet. Bara då kommer ihåg det i 100 000 år. Du och din familj får då leva helt trygga. Du och din familj och alla nästkommande generationer. Du måste komma ihåg det. Det är återigen det enda men absoluta kravet som ställs på dig som dina nära och kära.

vatten i grottan

Berget är inte heller här tätt. Samma problem har svenskarna i Östhammarskommun och med det berg som är av samma ålder som detta i Finland. Berget släpper in vatten. Det är ett absolut krav att vatten inte kan vara i förvaringsplatsen där det ligger atomavfall. Detta eftersom barriärerna som skall skydda avfallet inte tål vatten. Det innebär att radioaktiviteten kommer att komma ut.

Du kommer nu längre ner i berget. Det rinner vatten här. Det går rännilar längs golvet och väggarna. Några män håller på att adaptera sprängladdningar i bergväggen. De skall ner i berget. Djupt, djupt ner i det gamla gamla berget.

Du är nu på det ställe där du aldrig skulle kommit. Det kallas för Onkalo. Onkalo betyder gömställe. Onkalo måste vara ostört i 100 000 år. Ingenting har ännu överlevt ens en tiondel av den tiden som människan byggt. Om Onkalo får vara ostört i 100 000 år har finnarna lyckats. Om inte någon av dina släktingar väljer att plundra Onkalo.

 • Vad kommer de att tänka om din generation?
 • Vad kommer de att berätta om de människor som en gång placerade detta avfall där?

Det mest dödliga avfallet mänskligheten skapat. Vi pratar om kärnavfallet från de finska kärnkraftsverken.

fuel element 1

Bränslestav

När mänskligheten började använda kärnkraftverk för att göra el stod det klart att processen kommer att skapa ett livsfarligt avfall. Ett avfall som måste hållas avskilt från mänskligheten så att det inte skadar någon. Det finns ingen trollformler som kan trolla bort avfallet. Avfallet finns och avfallet måste hanteras. Det går inte att förstöra avfallet. Inte idag. Så redan då när kärnkraften blev utbyggd var det nödvändigt att hitta ett säkert sätt att förvara avfallet.

 • En del tyckte att det skulle skickas ut i rymden
 • Några tyckte att det skulle sänkas i havet
 • Andra ansåg att berget var det säkraste

Går det att säkerställa helt trygg förvaring på botten av havet? Havet ansåg då en del stod för livets födelse. Havet var upphovet till allt liv.

Hur mycket avfall kan det idag finnas? Det finns faktiskt ingen som kan berätta det. En gissning blir mellan 200 000 till 300 00 ton. De flesta skulle säga lite mer än 250 000 ton. Om en mindre mängd av detta kommer ut i näringskedjorna blir det katastrofala följder. Kommer det att hända om vi lägger avfallet på vårt gömställe? Vårt gömställe som vi kallar Onkalo?

fuel element

Bränslestav som måste slutförvaras

För 100 år sedan när radioaktivitet först upptäcktes insåg människan att det fanns en fara med radioaktiviteten. Strålning är en sorts energi. Energin tränger in i huden och skadar din hälsa. Den är osynlig. Det går inte att känna radioaktivitet när den tränger in i huden. Det går inte att lukta sig till att strålning finns där. Strålningen har den obehaglig egenskapen. Den dödar dig i rätt doser.

Om vi beskriver energin som små energipaket som kan tränga in i DNA:at och splittra DNA:at kan vi få en bild hur strålning går till. Energipaketen förstör och öppnar upp DNA:at. DNA:at är en stege som går att dela. Det heter spjälka på vetenskapsspråk. Om du får en massiv strålningsdos känner du ingenting till att börja med. Symtomen kommer efter en dryg timme. Du börjar att må illa. Till sist kräks Du. Det går över efter ett tag. Efter två veckor börjar du att blöda och får massiv diarré. Du får hög feber.

Ett antal veckor senare kan du vara död.

Strålningen kan ändra generna. Det kallas för mutationer. Vi kan kalla det för att strålningen lämnar ett spår i din kropp. Generna i DNA:at som kodar för livets byggstenarna (proteinerna) muterar. Det vill säga förändrar sig på ett negativt sätt. Det leder i värsta fall till att du får sjukdomar eller missbildningar. Det kan leda till att dina barn får olika sjukdomar och eller missbildningar. Ibland blir barnen handikappade. Läkare kallar barnen för dysfunktionella. Det vill säga barnen fungerar inte som andra barn.

Så akta dig! Stanna aldrig i närheten av en stark strålningskälla. Du skall heller inte ta på den källan. Aldrig och aldrig besöka Onkalo. Det kommer du ihåg va?

Idag förvarar vi allt detta avfall i bassänger. Det är ett tillfälligt förvar. Anledningen till att det förvaras så är för att vattnet skyddar från strålningen. Vattnen kyler ner avfallet. Hur länge kan avfallet ligga så där? 10, 30 eller 100 år? Kan det ligga där i 1000 år?

FokusVad är problemet med att ha avfallet så? Problemet är att det inte går att garantera vad som händer på jordytan. Jordytan är inte säker och stabil eftersom vi inte kan veta något om framtiden. Vad kommer att hända de närmaste 10, 30, 100 eller 1000 åren?

Vi har fler problem:

 • Bassängerna kräver ständig övervakning
 • Bassängerna kräver energi för att kyla de radioaktiva stavarna
 • Bassängerna kräver underhåll
 • Det går inte att ha avfallet i bassänger i all evighet
bassänger

Avfallet ligger i stora bassänger eftersom det är farligt

Varför?

 • Vi har haft två världskrig under de senaste 100 åren
 • Det kan bli naturkatastrofer i områdena där kärnkraftverken är
 • Olyckor som Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima är realiteter som vi människor måste förhålla oss till
 • Kärnkraft är en båda dyr och allt för farlig energikälla

Vi är ändå tvungna att hitta en permanent lösning för avfallet!

Hur skall vi kunna minska vårt beroende av energi? Energi är den viktigaste valutan för oss människor. Tror du mig inte? Så tänk efter. Aldrig förut har vi varit så beroende av tillgång till energi. Vi har alla ett ansvar här vare sig vi gillar eller inte gillar kärnkraft. Det kan låta kluvet men det är så vi måste betrakta avfallet för att hitta den bästa lösningen för att förvara det.

energi

Energi är den tyngsta valutan idag. Ny forskning kring nya energiformer behövs. Kärnkraften är för farlig

Vi pratar om en tidskapsel som skall hålla avfallet isolerat i 100 00 år. En tidskapsel där tiden står stilla. Där inget får störa. För att unvika mer sådant avfall måste ny forskning till; forskning som leder till nya sätt att göra energi på.

Alternativen igen till att förvara detta livsfarliga avfall:

 • Berget – är inte rätt plats
 • Havet – är inte rätt plats
 • Rymden – är inte rätt plats
 • Bassängerna med vatten ovan jord går 30 – 50 år till om vi har tur – är inte rätt plats

Vad är rätt plats?

Vad är den permanenta lösningen?

Är Onkalo som ligger i Norra Europa i Finland rätt plats? Den finska berggrunden här är 1.8 miljarder år gammal. Det är den på svenska sidan med. 

 • Kan vi lita på det gamla berget?
 • Kan vi förutspå vad som kommer att hända vid platsen under en tidsperiod av 100 000 år?
 • Kan vi bara lämna avfallet där?
 • Behöver vi inte alls vakta det på något sätt?
 • Hur märker vi ut avfallet?

Finnarna tänker sig att avfallet inte alls skall märkas ut. Platsen skall göras så som den först såg ut. Avfallet skall glömmas bort

nuclear-true-costs

Exempel på hur avfallet skulle kunna märkas ut. Är det en smart idé att göra? Finska Staten anser inte det!

På jordytan och för oss människor går klockan fort. I berget går tiden långsamt. Det kommer att bli en stor grotta; kan vi kalla det en underjordisk stad? Nej men en underjordisk grav för radioaktivitet.

Onkalo kommer att färdigställas kring år 2100. När de radioaktiva avfallet är placerat i berget kommer bergrummet att fyllas igen med tjock betong. Allt avfallet från Finland kommer att fylla detta bergrum i Onkalo. Tanken är att det aldrig mer skall öppnas igen. Om 60 000 år kommer nästa istid. Kommer Onkalo glömmas efter en istid?

Vad är det största hotet när det kommer till finnarnas gömställe? Det största hotet för vårt gömställe är människan. Om människan blir nyfiken och öppnar graven där avfallet ligger vad händer då? Det kommer att ske! Vi kan inte bara låta bli att inte öppna något som vi upptäckt där nere i berget. Hur kommer det sig? Människan är ett nyfiket djur. Anledningen till att Onkalo inte kommer fungera är människan. Vi kallar det kort och gott för den mänskliga faktorn. Det går inte att lita på henne. Därför kommer finnarnas Onkalo vara ett misslyckat gömställe. Detta radioaktiva avfall kommer då att sprida sig i näringskedjorna. Det blir om inte allas död så mångas död. Östersjön blir återigen en buffert som på den svenska sidan.

dag staahle - Sweden - STHLM

 

 

 

 

 

Dag Ståhle

Sveriges Författarförbund

* Kärnkraft eller atomkraft avser utvinning av energi ur atomkärnor, antingen genom att spjälka tunga atomkärnor (framförallt uran) eller genom att slå ihop lätta atomkärnor (väte). Ordet kärnkraft kom i bruk efter negativ publicitet kring atombomberna  i slutet av 2:a världskriget

* Kärnkraft förekommer i svenska medier från 1968

2 bloggen

Clean water!

 

Vinnaren

”Acti labores jucundi”

 Utfört arbete är behagligt – eupatheiai (‘good feelings’)

 

About swedishauthor

Author - mainly fictions, SFI, Crimestories. Documentarys - mainly and basicly journalism or crimes Lic. Nurse, Bach 2001 Lic. Journalist, Bach 2013 Member of SFF - One Author community for Swedish writers Photographer Spec. environment issues Good contact with Asia - Spec. China / Japan Non politican Other areas of knowledge: Spec. in medicin Care History Communication Art Hobbies: Do swim or gym ex. Reads Non smoker ..,

2 comments on “FINNARNA GRÄVER SIN EGEN GRAV DE KALLAR GRAVEN FÖR ONKALO

 1. HOLY WATER
  april 23, 2014

  Informationen är solklar som bomberna i Hiroshima och Nagasaki.

  Gilla

 2. Martin Andersson
  april 23, 2014

  FINNARNA GRÄVER SIN EGEN GRAV DE KALLAR GRAVEN FÖR HÅLIGHET

  Byt ut ”onkalo” till dess rätta översättning ”hålighet” och du blir tvungen att skriva om hela inlägget.

  Håller med dig i princip, men att svänga sig med ord man inte kan blir ju bara såå fel.

  Gilla

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: