Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

VEM VILL VARA EN SKITSTÖVEL BARA FÖR ATT FÅ EN LAMPA I KYLSKÅPET ATT LYSA?


VARNING DENNA TEXT INNEHÅLLER MYCKET STARKA BILDER PÅ BARN MED MISSBILDNINGAR!

 KÄRNKRAFTEN VÅRT STÖRSTA HUVUDPROBLEM!

VAD GÖR VI OM NÅGOT GÅR FEL?

Den som vet det rätta gör det rätta

PLATON

En rättrådig människa är en människa som med hjälp av sitt förnuft behärskar sin vilja och sitt begär. Rättrådighet är för Platon den förnämsta dygden. Platon visar vart vägen till godhet leder om människan följer godhetsprincipen.

 • Synonymer till rättrådig

hederlig, redbar, redlig, rättvis, just, schysst, lojal, ärlig, omutlig, rättfärdig, rättsinnad, rättsinnig, rättskaffens

 • Synonymer till Dygd

god egenskap, god moral, moral, heder, förtjänst, redbarhet; kardinaldygd; kyskhet, oskuld, sedlighet, anständighet; mödom, jungfrudom; göra en dygd av nödvändigheten rätta sig efter omständigheterna, göra det bästa av situationen

Ugglan i bloggen

Av Dag Ståhle
2 bloggenVad är uran? Uran är ett radioaktivt metalliskt grundämnen som när det kommer ut i naturen fortplantar sig i näringskedjorna. Radioaktivitet i naturen ändrar DNA:at hos människor när vi människor kommer i kontakt med det. Det ger bland mycket annat missbildningar hos människor och djur. Det handlar den här texten om. Texten handlar också om kärnkraften och hur det är vettigt att tänka kring val av energislag. Texten utgår från hur vi människor kan välja det goda valen. Det goda valen kan väljas även när det kommer till att förhindra miljöförstöring  av Östersjön som valet av elkraft. Det handlar om att förstå hur principen om godhet fungerar.

Texten förklarar vad en god människa är utifrån hennes åsikter och enskilda personliga handlingar. Texten utgår också från budet Du skall inte stjäla. Den för ett resonemang utifrån etik och moral. Sist förklarar texten hur du själv höjer din känsla av lycka och tillfredsställelse vid varje enskilt val som du gör i ditt liv. Författaren dömer dig inte utan vill förklara för dig hur godhetsprincipen fungerar när det kommer till dina val.

 

BABY

Vi skall göra ett enkelt tankeexperiment som du kommer bli lycklig och befriad att läsa. Det är inte särskilt svårt att läsa texten eller förstå resonemanget. .Det kommer att kräva ett aktivt val av dig. Du måste välja att läsa texten. Du läser texten av en enda anledning. Du vill förstå varför du då praktiserar godhetsprincipen.

Ansiktsuttryck_468

Vi reagerar på det vi får höra; godhet genererar godhet inte bara till den personen Du är god mot utan fortplantar sig gånger 3 medan ett dåligt beslut som vi blir rädda eller arga på genererar sig gånger 7.

Vi skall utgå från känslan av vad ordet god och godhet gör med våra liv. Vad innebär god och godhet för oss människor? Vad är känslan att vara en god människa? God är en känsla kopplat till ett aktivt val?  Godhet är en känsla kopplat till ett aktivt val? Det första valet är etiskt; det andra valet är moraliskt. Om du inte begriper skillnaden när du läser texten är det inte det viktigaste. Kom ihåg du vill veta vad godhetsprincipen är så att du kan lära dig praktisera godhet. Det för att själv kunna göra vettiga val i din vardag.

Så låt oss börja.

Happy dog

Sådan matte sådan hund; sådan hund sådan matte.

Om vi förstår vad god betyder i de enskilda fallen kan vi logiskt argumentera för det godas sak och bli en god människa som gör goda val. Resultatet blir att vi kommer att må som en prins eller prinsessa. Det blir effekten när du praktiserar principen om godhetens idé. Godhetens idé existerar när vi inser att vi måste välja, göra ett aktivt val i riktning mot godhet. Begriper vi att det går att göra ett gott val så är det lättare att göra ett gott val. Eller hur? Ett val som styr de enskilda situationer.

Vad är nu en god ide? Låt oss svara på det så här. Den som vet det rätta gör det rätta. Svårare än så är det faktiskt inte.

Etik är var som är rätt och fel. Det etiskt fel att stjäla. Etik är tankarna före en handling. Alla vet att det är fel att stjäla. Om vi stjäl genererar det en dålig känsla i oss. Vi känner oss dåliga, dumma eller rent av onda.

socker-conny_i5097Moral är olika för alla människor. Din moral behöver inte vara på samma nivå som min. Med det sagt lägger jag ingen värdering i om min eller din moral är bättre. Det är alltså mer baserat på våra åsikter. Moral är en handling. Handlingar styr våra känslor för ting som tang. Det vill säga personer, rum, tid, handlingar, känslor eller uttalanden. Det styr också en så stor fråga som att ta beslut om vad som är ett gott val när det kommer till energislag.

Våra åsikter avslöjar hur vi tänker kring världen och människorna kring oss.

Etik = Fakta
Moral = Personliga åsikter om etiken (grundfakta kring ting som tang i världen) som resulterar i ditt aktiva val. Valet blir sedan en känsla; känslan gör dig glad eller lessen.

facebook pic

Vad är en god idé? Valet är handlar om att göra något som har bas i en personlig uppfattning. Den personliga uppfattningen kallas för moral.

Lätt tankeexperiment:

Om du går in i en affär och skall handla ett par skor så gör du ett aktivt val. Du väljer de paret skor du anser är bästa för dig. Du försöker att göra den bästa affären för dig. Känslan utgår från att detta var den bästa eller godaste affären utifrån dig och din etik och moral. Etik är de fakta du har kring skor i allmänhet. Moral är handlingen du gjorde när du valde dessa skor som du sist valde. Du får höra fakta av expediten visserligen maskerade i säljargument. En expedit har ingen annan etik att presentera än den som skall övertyga dig om att göra ett moraliskt val. Expediten vill sälja; du vill finna de bästa skorna för dig utifrån din personliga moral / åsikter om världen. Det eftersom  det valet kommer ge dig den bästa personliga känslan efter köpet.

Sammanfattning: Att köpa saker är direkt kopplat till olika känslor. Livet baserat på känslor. Livet består av möten, val och människor som ger dig olika känslor. Livet är därför ständigt en eller flera känslor.  

I livet gör vi val. Valen styrs av alla människors uppfattning av etik. Det vill vad säga vad är det rätta att göra i den här situation? Valet styrs av din personliga moral. Etik handlar om åsikter. Moral handlar om en personlig inställning till olika handlingar. Handlingar är alltid moralen. Moral är verb. Verb är att göra något. Att springa. Att köpa. Att bomba Hiroshima. Moralen ger därefter en eller flera känslor.

Idag har vi aldrig varit så olyckliga. Vi använder droger och mediciner för att döva smärtan och skulden från de olika valen i livet som vi ibland tvingas att ta.

Tips

Om valen inte är dina eller du hamnar i situationer du inte själv kan påverka. Är det en enda sak du måste välja själv att göra. Hantera situationen. Situationen i sig ger dig olika känslor. Ångest, rastlöshet, depression och eller frustration. Tipset är då att hitta ett sätt att hantera situationen. Termen på engelska heter ”Cope with the situation”. Cope är det samma som hantera. Du hamnar på sjukhus. Det är trist. Det är faktiskt otroligt trist! Hitta ett sätt att hantera situationen. Du hamnar i fängelset. Det är trist. Hitta ett sätt att hantera situationen. Du blir påkörd av en annan bil. Hitta ett sätta att hantera situationen.

Människor mår bättre av att tänka på helheter och på sikt långvariga positiva konsekvenser än på delar och kortsiktiga negativa lösningar. Kärnkraften är en speciell variant. Kärnkraften är en kortsiktig lösning som ger långvariga negativa konsekvenser. Ingen vet de verkliga och absoluta konsekvenserna.  Det finns en osäkerhetsfaktor som ger oss mycket ångest. Osäkerhetsfaktorn gäller vad vi skall göra med det radioaktiva avfallet som måste hållas avskilt i 100 000 år eftersom det är radioaktivt. Är kärnkraften utifrån det ett gott val?

299994_382835328468303_575860658_n

I livet görs val; valen är sammankopplade med vår etik som moral. Detta ger oss känslor; känslor kan i sig ge oss bakslag. Då kommer vi i en ond cirkel. Detta handlar droger, tabletter, mediciner och dåliga relationer om. Att vi väljer kärnkraft har sannolikt att göra med att vi skjuter bort de långvariga negativa konsekvenserna och eller att vi är rent av är bekväma. Kärnkraft är ett sämre val enligt 50 procent av oss svenskar än andra energislag.

Du väljer dels skor utifrån det du själv har skaffat dig som allmän kunskap om skor. Detta är att selekterar utifrån etiken. Du gör en moralisk handling vid köpet – överlämnandet av dina surt förvärvade pengar. Handlingen är alltid moralen, tänk verb. Handling är alltid valet av dels var du placerar dina pengar dels i vad. Moralen är alltid det aktiva valet. Du väljer att investera i aktier i ett skumt företag. Kärnan i företaget är vapen. Din moral säger att du gott kan handla aktier i vapenföretag. Du struntar i att det är fullständigt fel för alla andra för i din värld är det rätt.

Etiken är alltid fakta kring det faktiska valet.

Demonstrators burn a flag emblazoned with a swastika during a demonstration against the visit of German Chancellor Angela Merkel in central Athens

Onda handlingar ger onda handlingar; goda handlingar ger goda handlingar. Att bränna en nazistflagga hur skall vi se på den handlingen? Kommer det att genererar onda eller goda handlingar? Det samma gäller valet av kärnkraft eller modet att välja bort kärnkraft.  Den som vet det rätta gör det rätta

Du får ibland ångest inför valet att välja ett par skor. Gör jag verkligen rätt nu? Har jag råd med detta? Det aktiva moraliska valet ger oss människor ångest. Du gör ett aktivt val även vid ett så litet beslut som att köpa ett par skor. Du tar ett moraliskt ansvar för köpet med bas i de kunskaper du har dels kring företaget i sig dels skorna i sig. Det vill säga de kunskaper du fick av andra eller läste dig till. Expediten som du tog kontakt med gav dig handlingsutrymme för ditt personliga moraliska jag. Expediten kollade dig. Expediten kollade vilken etik du har och drog själv slutsatser vilka val hon kan göra för att sälja dig ett par skor. Hennes moral är de aktiva valet att säga de saker hon säger om den vara hon vill sälja till dig. Hennes etik styr hennes val när hon säger saker till dig vid köpet. Att säga saker är verb. Att säga saker är verbalt. En expedit tänker självklart inte så. Det är det som händer. Om expediten är en kompis till dig kommer hon ta mer hänsyn till din etik. Den etiken skulle en kompisar veta om. Dina åsikter om skoföretag och producenter i allmänhet och dina värderingar om detsamma i synnerhet styr ditt personliga val av vara. Här ett par skor.

10153707_731870590176990_852524792_nDet samma händer när du köper el från multinationella företaget SKB AB (Svensk Kärnbränslehantering AB). SKB AB tar hit uran och gör el av detta uran. Avfallet vill det multinationella företaget lägga i berget i 100 000 år. Deras etik och moral säger till dem att det är helt okey. De har bara ett enda syfte med detta. Blåsa dig på dina stålar och låta avfallet förvaras på svensk mark under Östersjön ifall att något knasar. Nu är det inte frågan om det knasar utan frågan är när det knasar. Metoden är felaktig utifrån förutsättningen. Därför är platsen vald med slughet.

Avfallet skall placeras under Östersjön i ett berg som inte ät tätt med en metod som kommer att rosta och vittra sönder.

Ett liv kan beskrivas som en eller flera känslor. Att vara förälskad är en känsla. Blir du förälskad i ett par skor är det ganska svårt att säga nej. Eller hur? Det är svårare att förstå att någon människa kan bli förälskad i kärnkraft. Sannolikt är SKB AB´s ägare girigt förälskade i den vinst de får när SKB AB lurar dig på dina pengar.

För att sätta detta i ett sammanhang så får Du placera dig själv i nuet och se att nuet är ett enda långt tidsrum där då, nu och framtid är en helhet. Orsak blir verkan. Det vill säga en given åsikt om vad som är rätt blir handlingar som är rätt; konsekvenserna ger oss människor våra känslor. Känslor fortplantar sig bland annat via limbiska systemet. Limbiska systemet är belöningscentrumet i hjärnan – hormoner frisätts i kroppen. Du mår bra eller dåligt.

Ondska

Vem blir Svartepetter. Det vill säga förloraren? Syndbocken.Det gäller att välja rätt för att inte bara du skall må bra. Det gäller personliga val i smått som stort (ting som tang).

Detta kan verka komplicerat. Läs igen och blunda och tänk vad du just läste.

Gör det nu bara enkelt för dig. Vilken känsla vill du ha i ditt liv? Om du vill ha en känsla av att du går i ett par ormskinns dojor så välj då ett par sådana skor. Inse då  att dessa ormar har dödats för att du skall få den känslan. Var det etiskt och moraliskt riktigt för dig så är det inga problem. Någon dräpte ett gäng ormar; någon gjorde ett par skor av dessa ormar. Du köpte det som går under ”Know how” – veta ” hur göra ett par ormskinnsdojor, skicka dem till Sverige där en expedit vet know how sälja dem till kunder som du. Expediten är inte dummare än att denne vill skapa en känsloupplevelse för dig som valde att köpa dojorna i hennes skoaffär. Det samma gäller för alla företag. Frisören, urmakaren eller din lokala handlare.

Genom en handling som ett köp av ett par skor går det att begripa om det är rätt eller fel att använda sig av kärnkraft. Du utgår från att du vet är det rätta. Därefter gör Du det rätta. Du skaffar dig information kring hur du skall välja. Därefter gör du ett moraliskt aktivt val baserat på kunskapen om kärnkraft, atombomber och slutförvar av atomsopor.

Så enkelt är det!

Livet är fullt av val. Ibland väljer vi fel. Vi väljer allt från bröd i affären till partner. Ju långvariga konsekvenser blir desto svårare och osäkrare blir valen i våra liv. Livet är en lång känsla i ett evigt tidsrum där då, nu och framtid är en helhet. Det går att se livet så. Vilken känsla vill jag vara i när det kommer till den jag vill leva resten av livet med?

Uteliggare

Hur handlar vi i våran vardag? Om vi handlar efter godhetsprincipen ger vi oss själva och andra ett större värde.

Vill jag ha en surskalle, en snåljåp och eller en drogberoende. Vi gör ofta fel val. Det är därför att vi har för dålig etik, kunskap kring våra aktiva val. Eller så vet vi inte bättre helt enkelt. Vi vet inte hur vi skall kunna leva med någon annan än just en surskalle, snåljåp eller missbrukare. Så då väljer vi det för att det är det mest bekväma valet. Det kommer också psykologi in. Arv, miljö och egenvärde kopplat till kunskap om andra människors karaktärer – deras brister och fördelar.

Att vi människor väljer elproducerande kärnkraft är sannolikt för att vi:
1. Inte har fått kunskapen om vad kärnkraft är. Vad är kärnkraft? Kärnkraft är en sekundär produkt. Basprodukten är tillverkning av kärnvapen. Kärnvapen utvecklades på 30-talet. Kärnvapen användes första gången under 2:a världskriget. Kärnkraften skapade otroligt förstörelse av städer, människor, djur och natur i området kring städerna Nagasaki och Hiroshima. De första bomberna fälldes 6 respektive 9 augusti 1945. Det moraliska beslutet togs av Harry S Truman.

Det etiska kring kärnvapen, allas uppfattning om kärnvapen är kärnvapen är fel att göra. Varför? Det är ett massförstörelsevapen som dräper and medmänniskor.

 

B-61_kärnvapenbombBoeing-664x346

Hans åsikter och värderingar (Amerikas president Harry S. Trumans etik) gav han det moraliska valet. Han ansåg att det var helt okey att släppa bomberna. Han tog beslutet utefter sin motivering av vad godhet var. Han ansåg att godhet var att dräpa andra människor. Han ansåg att godhet var att brännskada andra människor. Hans godhet var att kvinnor och barn som bodde i städerna Nagasaki och Hiroshima kunde dödas för att få stopp på kriget. Han motiverade handlingen att skriva på ett dokument som gav order om bomba dessa japanska städer av den anledningen att det skulle spara andras liv. Så resonerade Harry S Truman. Var han god eller var han en skitstövel som dödade civila? De som var i städerna var företrädesvis kvinnor och barn.

2. SKB AB vill inte att vi människor skall förstå det moraliska kring kärnkraft. När vi själva inser det får vi ångest eftersom vi alla vet att det är moraliskt fel utifrån principen om godhet och utifrån kunskapen om att vara en god människa.

aa 250px-Fat_man

En kopia på den bomb som släpptes över Nagasaki 9 augusti 1945

Vad blir konsekvensen, den långvariga känslomässiga konsekvensen när vi väljer fel partner, fel energislag eller släpper bomber över andra städer?

Livet är en känsla i ett tidsrum där då, nu och framtid sitter ihop. Tycker du att resonemanget om tidsrum förvirrar så bara stryk det från resonemanget kring kärnan i den här texten. Kärnan är att begripa att livet är en känsla eller ofta flera känslor som baseras på den enskilda människans aktiva val som i sig utgår från kunskapen om henne själv och hennes kunskap om världen. Det vill säga etiken kring känslan av godhet och vad godhet är. Dina aktiva val blir en del i ditt liv, läs gärna känslan av ditt liv som god. Det i sin tur skapar godhet som ringar på vattnet.

Valet är att köpa ett par skor i ormskinn. Valet att välja kärnkraft för att driva allt som behöver el i ditt hem, på din arbetsplats och eller på andra inrättningar.

Lätt tankeexperiment:

Valet att säga godmorgon snällt till någon i tunnelbanan och önska denne en trevlig dag  kommer att göra även andra på glatt humör. Din handling kommer att  genererar godhet utefter en multiplikation som lyder gånger  3x3x3x3x3 i en oändlig följd tills någon bryter kedjan och svarar något otrevligt tillbaka. Om det händer kommer en kedja gånger 7 ta vid. Enligt principen 7x7x7x7x7.

Den etiska ramen (åsikter och värderingar om ting och tang som finns i den här världen) är allas allmänning.

Det finns en poäng till. Du kan som konsument driva aktivt att du inte går på ett gym som använder el från kärnkraft. Du kan som konsument välja en skola till ditt barn där skolan bestämt sig för att köpa god el. Du som konsument har en egen makt. Det är bara det att om du inte har den kunskapen så blir du lurad av elbolagen. Valet är ditt moraliska handlande. SKB AB vill inte att du skall fatta det såklart. Det vill säga att du som konsument har den slutliga makten.

Det är inte svårare än så.

Om du bestämmer dig för att använda el producerat av ett multinationellt företag (i Sverige heter multinationella företaget SKB AB). Då är du också moraliskt skyldig att hitta en god förvaringsplats för atomresterna. Du måste alltså göra ett aktivt val för att hitta den bästa lösningen för detta radioaktiva avfall.

Mellan dig och mig – ingen har funnit det.

Du skall inte stjäla – det är det du då gör. Du stjäl naturen och förutsättningen för nästa generation att glädjas åt att äta fisk som inte är radioaktiv, andas luft som inte ger dig lungcancer och barn som inte får genetiska fel som ger missbildningar eller skador på hjärnan, nervsystemet eller den köttsliga kroppen – ben, armar, fingrar och tår för att göra det väldigt enkelt. Det blir konsekvensen vid olyckor eller radioaktivitet som kommer ut. Radioaktivitet kommer ut under hela processen från uranbrytning till slutlagringen av uran.

missbilade barn

Du måste känna att detta är det rätta. Hur många gånger har man inte köpt skor eller andra saker som man sedan ångrar. Att välja fel limpa går an; att välja fel partner ja då blir det värre. Om du inser att Du valt fel kan du ändra dig. Det gäller limpa, partner som energislag.

Vi tar kort konsekvensen om du inte gör det. I västvärlden har vi aldrig levt på en så hög standard som idag. Vi har aldrig haft mer skuld och ångest. Vi blir beroende av droger, mediciner (lyckopiller är i var mans mun), terapeuter och självdestruktivitet är en regel. Den utvecklingen, kurvan går rakt uppåt. Anledningen är att vi allt mer pressas att göra dåliga val i vår vardag.

Allt är en helhet.

Du kan inte sätta ett hjärta i en kropp ensamt. Du måste begripa vad hjärtats funktion är. Du måste begripa att hjärtat är en muskel som förser övriga kroppen med blod. Du måste därefter inse att blodets funktion är att förse samtliga celler i din kropp med syre, näring och immunförsvarets reparations patruller. Blodet upprätthåller ett visst blodtryck så att du inte svimmar. Blodet får dig att se pigg ut om du har tillräckligt med blod. Annars är du blek och ständigt trött.

Inget är en enskild enhet. Allt är en helhet. Allt hör ihop. Detta kallas för att ha ett holistiskt synsätt. Du ser inte delarna; du ser helheten. I fallet med kärnkraft innebär det att du begriper inte bara att elen gör att din lampa lyser, din kyl och frys fungerar och ugnen gör värme – du har också förstått att Du är skyldig att finna en lagringsplats för avfallet. Du inser att kärnkraften har spridit strålning i alla processer som uranet tagits fram och brukats. Från uranbrytningen, till transporten till producentledet. Det vill säga producentledet är när uranet blir till el. Det atomavfallet kommer givetvis att sprida strålning i 100. 000 år framöver. Det är det verkligt stora problemet med atomsoporna.

Nu till förståelsen av det goda valet av energisort. Detta är mycket enklare än vad du någonsin kommer att ana. Livet är en känsla. Känslan styr dina val; dina val som blir din känsla för livet skulle må bäst av att utgå från godhetsprincipen. Du kommer sannolikt att slänga dina lyckopiller när du gjort alla dessa goda val efter godhetsprincipen och skapat godhet som fortplantat sig som ringar på vattnet.

knytte-261x300

Om ett knytt vet det rätta så vet ju du det med.

Frågor att fundera kring för att förstå vad godhetsprincipen innebär när det kommer till val av elleverantör. Du får gärna (det är tanken) motivera dina svar för att begripa vad ett gott val är:
1. Är det en god idé att använda kärnkraft?
2. Är det en god idé att bygga kärnkrafts verk?
3. Är det en god idé att slutförvara atomrester?
4. Är det en god idé att skicka ut atomresterna i rymden?
5. Är det en god idé att låta andra människor i andra länder bryta uran till oss?

fuck cancer

Detta kallas för att ha ett holistiskt synsätt. Du ser inte delarna; du ser helheten. I fallet med kärnkraft innebär det att du begriper inte bara att din lampa lyser, din kyl och frys fungerar och ugnen gör värme. Du inser också att kärnkraften har spridit strålning i alla processer som uranet tagits fram och brukats. Från uranbrytningen, till transporten till producentledet skapar kärnkraften stora problem. Därefter kommer slutförvaret som ingen än listat ut hur det skall gå till. Var skall avfallet lagras i 100 000 år?

6. Är det en god idé att förstöra andra människors mark vid uranbrytning?
7. Är det en god idé att äta fisk som är radioaktiv?
8. Är det en god idé att lämna över atomrester till nästa generation?
9. Är det en god idé att märka ut avfallet så att generationerna efter oss vet vad det är?
10. Är det en god idé att ta hand om andra länders atomavfall och slutlagra det under Östersjön?
11. Är det en god ide att göra kärnvapen?
12. Är det en god ide att använda kärnvapen som Harry S Truman gjorde 1945?
13. Är det en god ide att höja temperaturen på vattnet vid kärnkraftverken?
14. Är det en god ide att frakta radioaktiva ämnen med båt, flyg och långtradare?
15. Är det en god idé att vi människor sanerar olycksplatserna Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima?
16. Är det en god idé att ta prover på varje portion mat som serveras i Tokyo för att kontrollera radioaktivitet i mat? Det gör Tokyoborna idag på restaurangerna för att få sälja sin mat?

people japan
17. Är det en god idé att utveckla fjärde generationens kärnkraftverk?
18. Är det en god idé att bearbeta atomavfallet så att plutonium kommer fram? Plutonium används i kärnvapen.
19. Är det en god idé att våra folkvalda i regeringen och Riksdagen skaffar sig så mycket kunskap som möjligt kring kärnkrafts verk?
20. Är det en god idé att DU själv göra det samma?
21. Är det en god idé att avveckla kärnkraften?
22. Är det en god idé att själv arbeta för att avveckla kärnkraften?
23. Är det en god idé att då gå med i Save The Baltic?
24. Kärnkraften är en bekväm lösning innebär det också att det är en god idé att riskera din, andra människors och näst följande generationers hälsa, natur och djurliv?
25. Är det slutligen en god idé att sätta sig in i principen för godhetens idé? Godhetens idé existerar bara när vi inser att vi måste välja. Det vill säga göra ett aktivt val. Ett val som styr de enskilda situationer. Vad är nu en verkligt god ide? Låt oss återigen svara på den frågan så här. Den som vet det rätta gör det rätta.

Platon II

Den som vet det rätta gör det rätta. Platon var en filosof som levde under antiken. Han var elev till Sokrates. Sokrates fick tömma en giftbägare eftersom överheten ansåg att Sokrates förledde ungdomen med sin kunskap om världen. Platon ansåg att dygden var det främsta. Det innebär att den som vet det rätta gör det rätta.

Var det läskigt att förstå? Ärligt .., kändes det inte som en befrielse att förstå hur godhetsprincipen hjälper dig att få en bra känsla i livet som styr dig i ditt liv? Var det inte ganska bra att inse att godhet fortplantar sig som ringar på vattnet? Det verkligt läskiga är detta; det gör ondhetsprincipen med. Om du gör dåliga val genererar det negativa effekter.

Balansen är följande:
För varje dåligt val ger det 7 gånger i effekt.
För varje gott val ger det 3 gånger i effekt.
Var innebär det? Ett dåligt val sprider sig till sju andra personer som i sin tur sprider sig till sju andra personer. Ett bra val sprider sig till tre andra personer som sprider sig till tre andra personer.

Godhet

Att handla enligt godhetsprincipen ger större glädje till flesta antal människor.

Förklaringen är människans natur; vi fungerar så. Det är bara så det är.

Återigen livet är en enda sak. En och eller flera olika känslor på en gång. Du bestämmer vilken(a) känsla(or) du vill vara i?

Vem du gifter dig med ger dig känslan av ditt liv. Den energisort du väljer ger dig känslan av rätt eller fel val. Här är basen i denna text en så simpel sak som att välja bort kärnkraften. Det är inte svårare än så. Att vara god, få bra känslor i sitt liv och göra det rätta.

Den som vet det rätta gör det rätta; det rätta är en känsla lika mycket som ett aktivt beslut som följer godhetsprincipen.

I mitt eget fall hade jag åsikter och värderingar kring vad som är gott med kärnvapen. Kärnvapen insåg jag alla anser är fel. Kärnvapen har generat kärnkrafts verk. Kärnkrafts verk har många svagheter inbyggda i sin konstruktion. En är den mänskliga faktorn. Kunskapen om kärnkraften är att den sprider radioaktivitet. Att förstöra förutsättningen för liv går emot det sjunde budet – Du skall inte stjäla. Jag kan motivera mitt ställningstagande på det sättet. Kärnkraft stjäl av kommande genartioner på det sättet att miljö, människa och djur förstörs.

DSC01168

Dag Ståhle

Sveriges Författarförbund

*Det du läst handlar om det sjunde budet. Det sjunde budet lyder:

Du skall inte stjäla. Med kärnkraften stjäl du natur, andra människor hälsa och ditt eget goda samvete. Ja listan är hur lång som helst.

*Etik är något som är allmänt vedertaget rätt eller fel. Som”ALLA” tycker lika. Moral skiljer sig mellan människor. Det är personligt. Det innebär att etik är ett system av grundläggande värderingar. Medan moral är tillämpningen. Det vill säga hur handlingar svarar mot allas grundläggande värderingar.

För att göra det ännu enklare. Antingen är du en god människa och väljer efter godhetsprincipen. Eller så är du en skitstövel som skiter fullständigt i alla andra bara du får din jävla lampa att lysa i kylskåpet.

Svårare än så är det inte.

Godhet

Livet är en eller flera känslor kopplat till olika personliga val. Uppfattningen om vad som är en god idé är delvist allmän delvist personlig.

 Utfört arbete är behagligt – eupatheiai (‘good feelings’)

About swedishauthor

Author - mainly fictions, SFI, Crimestories. Documentarys - mainly and basicly journalism or crimes Lic. Nurse, Bach 2001 Lic. Journalist, Bach 2013 Member of SFF - One Author community for Swedish writers Photographer Spec. environment issues Good contact with Asia - Spec. China / Japan Non politican Other areas of knowledge: Spec. in medicin Care History Communication Art Hobbies: Do swim or gym ex. Reads Non smoker ..,

2 comments on “VEM VILL VARA EN SKITSTÖVEL BARA FÖR ATT FÅ EN LAMPA I KYLSKÅPET ATT LYSA?

 1. HOLY WATER
  april 22, 2014

  Underbar!

  Gilla

 2. swedishauthor
  april 22, 2014

  Tack .., nu använde du godhetsprincipen via ett aktivt val. Underbart!

  Gilla

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: