Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Fiskvandring – arter och drivkrafter


Forskarna konstaterar att åtminstone 46 av Sveriges fiskarter behöver kunna vandra mellan olika områden i vattendragen för lek, uppväxt och övervintring.

Flertalet av dessa är rödlistade arter. Möjligheten till fri vandring är viktig för fiskbeståndens genetiska variation och förmåga att anpassa sig till miljöförändringar.

Kraftverksdammar utgör vandringshinder för de fiskarter som företar vandringar (vanligast lekvandring). Detta gäller till exempel sik, lake, asp, id, ål, lax, havsöring, färna, nejonögon,  harr, öring, röding och elritsa.

Flera svenska lax- och havsöringstammar har slagits ut och asp, ål, vimma, flodnejonöga och havsnejonöga är upptagna på rödlistan över hotade arter. Flodpärlmusslan är också starkt hotat till följd av öringens tillbakagång i och med att den lever i fiskens gälar under sitt första levnadsår.

I Sverige har det i vattendomarna ålagts kraftverksägarna att motverka detta genom en aktiv fiskevård, bland annat genom utsättning av fiskyngel, främst lax och havsöring. Detta är dock som en form av konstgjord andning, när utsättningarna upphör dör populationen.

rapport-2013-11-fiskvandring-arter-drivkrafter

Hav och Vattenmyndigheten :

Fiskvandring arter och drivkrafter.

Älvräddarna :  www.alvraddarna.se

http://www.alvraddarna.se/om/vattenkraft/

http://vattenkraften.se/miljoanpassa.html

Sportfiskarna: www.sportfiskarna.se

http://www.sportfiskarna.se/miljo_fiskevard/Str%C3%B6mmandevatten/tabid/161/Default.aspx

Naturskyddsföreningen: www.naturskyddsforeningen.se

http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/hav

SLU: http://www.slu.se

http://www.slu.se/sv/institutioner/akvatiska-resurser/miljoanalys/fiskbestand/?utm_source=svensk-ew&utm_medium=bildpuff&utm_campaign=startsidesingangar

WWF: www.wwf.se

http://www.wwf.se/vrt-arbete/vtmarkerstvatten/1355265-vtmarker-och-stvatten

BalticSea2020: www.balticsea2020.org

http://www.balticsea2020.org/alla-projekt/levande-kust

Havsmiljöinstitutet: Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Stockholms universitet och Umeå universitet

http://www.havsmiljoinstitutet.se/om_oss/universiteten/

SMHI:s dammregister: 

SMHI

https://savethebaltic.wordpress.com/2014/02/02/antligen-har-smhis-dammregister-dar-du-kan-zooma-in-pa-specifika-omraden/

Urval av artiklar :

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ny-lag-behovs-for-att-skydda-aar-och-alvar_8853286.svd

https://savethebaltic.wordpress.com/2013/11/03/regeringens-plotsliga-nodstopp-hotar-ostersjon/

562634_3177389315369_17521838_nl

Wikipedia:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fiskvandring

https://sv.wikipedia.org/wiki/Katadrom

Gott folk helt gratis att stödja arbetet!

https://www.facebook.com/groups/253945969895/

Sign : Bror Högbom

About Bror Högbom

Är en lugn man i sina bästa dagar. Tycker om allt inom skapande så som konst, uppfinningar och musik. Driver även frågan om Kiselbristen i Östersjön på Save The Baltic-Water for Life:s blogg. Kisel ( tiamin) är en hörnsten för Östersjön. Är producent för Save The Baltics nystartade webb-TV. https://savethebaltic.wordpress.com/2016/07/29/nu-har-svaret-kommit-kiselalger-innehaller-bl-a-kolhydrater-protein-oljor-fett-vitaminer-bland-annat-vitamin-b12-och-thiamin-b1-vitamin/

18 comments on “Fiskvandring – arter och drivkrafter

 1. Pingback: Fiskvandring – arter och drivkrafter | SAVE THE BALTIC/SALMON

 2. Pingback: HaV om urminnes hävd: Vattenkraftverk ska ansöka om miljötillstånd | SAVE THE BALTIC

 3. Pingback: Kan jättesnurror till havs byta ut småskalig vattenkraft? | SAVE THE BALTIC

 4. Pingback: Dags att stoppa vattenkraftens gräddfil i miljöprövningar | SAVE THE BALTIC

 5. Pingback: Höjda miljökrav på vattenkraftverk | SAVE THE BALTIC

 6. Pingback: Dialog för hållbar vattenkraft | SAVE THE BALTIC

 7. Pingback: Statliga Vattenfall anmäls för miljöbrott | SAVE THE BALTIC

 8. Pingback: ”Läget för vandrande fiskarter är katastrof” | SAVE THE BALTIC

 9. Pingback: De kämpar för fiskvägar. | SAVE THE BALTIC

 10. Pingback: Energimarknadsinspektionen förlorade | SAVE THE BALTIC

 11. Pingback: Energimarknadsinspektionen förlorade | SAVE THE BALTIC

 12. Pingback: Brev till EU-kommissionen | SAVE THE BALTIC

 13. Pingback: Anpassa vattenkraften i Ljungan för sportfisket och för ett friskare hav. | SAVE THE BALTIC

 14. Pingback: Nu gör Bergvik Skog och Stora Enso en naturvårdssatsning på vattenlandskap | SAVE THE BALTIC

 15. Pingback: Vattenkraft på hög höjd eller längst upp i älvsträckan är minst skadlig för Östersjön. | SAVE THE BALTIC

 16. Pingback: Catch and release, tips och råd. | SAVE THE BALTIC

 17. Pingback: Fiskevård är en konstgjord andning | SAVE THE BALTIC

 18. Pingback: konstruktionsbrist finns bland många fiskvägar. | SAVE THE BALTIC

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Information

This entry was posted on februari 15, 2014 by in Uncategorized.
%d bloggare gillar detta: