Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Årsmöte i Jönköping den 5 April


Årsmöte den 5 April kl 20.00 i Jönköping i scouternas klubbstuga i Husqvarna samt på facobook klubbrumm save the baltic/salmon! samtliga är kallade som önskar deltaga! Var god notera edert deltagande på lista enligt nedan! dagordning samt övrig info kommer inom kort!

Fullständig styrelse och att alla är välkommna med förslag, inrikting, mål o syfte.

Endats föranmälda kommer att ha möjlighet till att påverka framtiden.

Notera här med Namn samt mejladress!

Annual meeting on April 5 at 20:00 in Jönköping at scouternas clubhouse (Husqvarna) and on facobook clubroom save the Baltic! all are called who wish to attend! Please note Your Excellency’s participation on the list below! agenda and other info coming soon! Full board and everyone is welcome suggestions, orientation, goal o aim. Only pre-registered will have the opportunity to influence the future.Note here the name and email address!

Wellcomme Kenneth

Plats Husqvarna/Webben

Dag/tid Fredagen 5 April kl 20.00

§1 Mötets öppnande

§2 Val av ordförande för mötet

§3 Val av sekreterare för mötet

§4 Val av 2 Justerare för mötet

§5 Godkännande av dagordning

§6 Antagande av organisationens namn

§7 Antagande av organisationens stadgar

§8 Val av ordförande för 2 år

§9 Val av Kassör för 1 år

§10 Val av 2 Ordinarie ledamöter till styrelse för 2 år

§11 Val av 1 Ordinarie ledamöter styrelse för 1 år

§12 Val av 1 suppleant till styrelsen för 2 år

§13 Val av 1 suppleant till styrelsen för 1 år

§14 Val av 1 Ordinarie Revisor för 2 år

§15 Val av 1 Ordinarie Revisor för 1 år

§16 Val av 1 Revisors suppleant för 2 år

§17 Val av 3 ledamöter till valberedning för 2 år

§18 Val av 1 suppleant till valberedningen för 2 år

§19 Övriga frågor

§20 Mötets avslutning.

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: