Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Talande bild/döende framtid.


Talande bild/ döende framtid är en beskrivning av den kolonialism som vår regering utsatt landet för i sekler. Det började med utbyggnaden av vattenkraften och avvaerkningen av  skogen, vilket har lett till Östersjöns döende process samt förgiftningen av våra vatten. Flottningen och utdikningen av myrarna förstörde stora uppväxtområden för fiskynglen i våra föryngrings- och födobäckar.. Vattenfall slog undan de optimala förutsättningarna för våra sötvattenlekande arter. Sågverkseran bidrog med ett nytt gift som kallas Dioxin, 2 g är tillräckligt för att slå ut  hela jordens befolkning.


Foto Marika LundgrenRöding från Adolfsström

Foto Marika Lundgren
Röding från Adolfsström

 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dioxin
http://sv.wikipedia.org/wiki/Baggb%C3%B6le_
herrg%C3%A5rd
http://issuu.com/kfum/docs/norrbysk_r_under_
s_gverksepoken
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenfall_
(f%C3%B6retag)
http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/
Kemiska-amnen/Dioxiner-och-PCB/
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100329093634.htm

Detta bildspel kräver JavaScript.

543357_380432191987500_682906142_n

Miljön har inga färger! Den är varken grön blå eller röd och är inte heller valbar. Det ska vara till grund för alla partier i en framtid, dvs att den inte är valbar. Norrlandsälvarna har en potentiell dragningskraft att kunna inbringa 5 miljarder rätt form av satsning, miljöåtgärder i bäckar, älvar samt åar. Återställning efter flottningen, biotopvård samt utdikningen av skogarna, måste åtgärdas på många ställen. Skatteväxlingar mellan inland och kusten. Då kan kustfiskarna få ersättning för uteblivet lax- och örings fiske tills vi uppnått säkra bestånd i älvar, bäckar, åar samt i Östersjön. Strävan efter en giftfri fisk är på agendan. Så länge Sveriges riksdag ger oss dispenser, förnekar man problemen och förlöjligar oss svenskar som dumma och naiva. När väl allt är på plats kan Norrland blomsrta som ett av de alla andra föregångsländerna, så som Scotland med River De,. Mörrum eller Kolahalvön i Ryssland,  hållbar och våra barn kan bo kvar i ett annars döende gruvsamhälle.
http://www.svtplay.se/klipp/893764/talvivaara-ar-skrackexemplet/?tab=undefined&sida=1
http://www.nsd.se/nyheter/kiruna/artikel.aspx?ArticleId=7493943
Våra vatten är beroende av urlakningen från bergen av löst kisel
som i sin tur blir viktigt för kiselalgerna som äts upp av jordens viktigaste syre producenter som växt- och djurplankton. Det är även byggstenar till fiskens centrala nervsystem, även hos snäckor musslor.
Övergödning beror till mångt och mycket av för lite löst kisel och kiselalger
eftersom dom är bärare av syre, men även av B-vitamin och motsatsen till övergödningen.
Våra älvar är livsnerven i detta system, tillsammans med det eviga kretsloppet fjäll, älv berg och hav!
Under vårisarna föds det massor av dessa kiselalger i vår fjällvärld samt källflöden. Man kan se det sent på våren att vattnet som rör sig i pimpelhålet ser grumligt ut.
Kiselalgerna förs med strömmarna ner till Östersjön.
Fisken dras till dessa explosioner av näring. Allt liv i denna biotop grundas på dessa koncentrationer av alger som samlas vid isbröten, bl.a. har samerna har tagit fasta på detta i 1000 år.
Stora skillnader finns i södra och norra Östersjön just för våra fria vatten
och älvar, där övergödningen och syrefria bottnar breder ut sig.
Dödar vi detta är det inte svårt att inse vad som komma skall.
Vattenkraften sedimenterar detta och kisel lagerna når inte Östersjön, med de problem detta medför.
Urlakningen från fjällen har upphört i de reglerade dammarna och från våra fjäll.
Just därför är det viktigt med information, aktioner och debatter!!!
Sök på Google på diatoms och india.
Indien är välrdsledande på denna forskning.
De har t.o.m. från 100% döda vatten, endast tillsatt kisel och kisel alger och idag är det fullt med fisk i dammarna.
http://www.fisheco.se/sportfiskeblogg-2012/?blogg=save-the-baltic


295104_380431638654222_2094055855_n485830_380433345320718_997913708_n527126_380431728654213_1304629780_n528279_380431621987557_1141078960_n528279_380433775320675_651933655_n533242_380431705320882_1220135786_n534201_380432058654180_138136429_n535055_380432675320785_1303446007_n535688_380432311987488_704630194_n536564_380431758654210_1197960843_n540684_380432165320836_441885289_n541511_380432991987420_1565716596_n542045_380433685320684_353977899_n543357_380432191987500_682906142_n547245_380431905320862_1983132454_n555098_380432008654185_1115537916_n556079_380432095320843_1168215445_n557206_380433308654055_762867713_n559455_380431795320873_1388763226_n564718_380431658654220_1520324003_n

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: