Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Jämtkraft


Brev till Jämtkraft Hissmofors kraftverk

Hej Jämtkraft. Min fråga gäller vilken turbintyp som Jämtkraft ska använda .
Är denna turbintypen (Kaplan-turbin) en ny variant av den gamla liggande turbintypen?  Sitter rotor-bladen tätare på den nya turbinen? Kan fiskar simma igenom utan att skadas?

Hej Bror,
I somras skrev du till Länsstyrelsen för att anmäla Jämtkrafts planer för byggande av Hissmofors kraftverk. Med anledning av vad du framförde vill jag informera dig om att det pågår en dialog mellan länsstyrelsen, Jämtkraft och Vattenreglerings företagen om hur villkor om fiskevårdande åtgärder ska lösas på bästa sätt.

När det gäller dina övriga frågor som handlar om Jämtkraft eventuellt bryter mot vattendirektivet och Jämtlands regionala miljömål så har samtliga dessa frågor behandlats under Mark- och miljödomstolens prövning av ärendet. I och med att domen vunnit laga kraft är det att anse att Jämtkrafts verksamhet  är i överensstämmelse med dessa.

Den turbintyp som Jämtkraft i sin ansökan till Mark- och miljödomstolen redogjort för att de ska använda är en sk. Kaplan turbin.

 

About HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: