Savethebaltic.com

Our goal is to save the Baltic Sea and its tributaries. By partnering with you, we see opportunities to get our message (or a partnership with you would give us the opportunity to get our message) and to make people aware of life beneath the surface. Thanks to this you could make an active choice to support biodiversity and living water.

Sverige och Finland fortsätter förneka Dioxin.


Östersjöns döende process får fortsatt förtroende när båda länderna  ljuger om sanningen och ger sitt fortsatt höga giftintag till sina befolkningar. Nu är vårt arbete viktigare än någonsin (!). Så länge EU förbjuder sina medborgare att äta fet fisk från Östersjön kommer vårt primära mål, lika villkor för alla Östersjönationer, att ställas. Vi kan inte skicka giftig fisk till tredje land, än mindre låta befolkningarna äta den förgiftade fisken. Så länge vår regering och riksdag förnekar sanningen, kommer vattenmiljöer i Östersjön att våra fortsatt eftersatta. Vi behöver få veta att våra vatten är heliga och största tyngd ska sättas in på alla dioxinhärdar vi har i Östersjöregionen. Dispenserna är ett folkligt självmord på lika villkor inför EU.

http://www.sportfiskarna.se/artikelsida/tabid/78/smid/385/ArticleID/1224/reftab/136/Default.aspx

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/121022_neuvosto.html

Nu blir vårt arbete betydligt lättare, att vara med och rädda laxen i våra älvmynningar, då vi helt sonika köper upp lax-fisket till förmån för turismen och inlandets utvecklingsmöjligheter.

Dioxinfisken kan bli verktyget för en växande turism. Givetvis är kampen för rena vatten nummer ett (!), men tills vi får fisk som vi kan äta utan risker är detta ett väldigt bra sätt att ta tillvara på det giftiga fisket.  Man kan till och med låta fisken leka, för att sen ta upp laxen och samla ihop dioxinet. På så sätt kan vi få bort det ur näringskedjan.

I utbyggda älvar med laxtrappor kommer inte laxen tillbaka i helt skick  efter avslutad lek. De blir på så sätt mat åt andra predatorer och cirkeln med dioxin kommer åter in i vår kost-cirkel. Man kan alltså nyttja laxen till att rena våra hav genom ett sunt tänkande (!). Mindre leklaxar kan få en eller ett par resor till. Man tar helt enkelt och hjälper vår fisk att rena Östersjön. Men då krävs det att våra vattenkrafts bolag tittar på omställningen till giftfritt hållbart fiske, i stället som nu en kompensation. Man får Helt enkelt hjälpa fisk upp i älvarna och ner igen. Där kan man göra valet om laxen skall tas hand om och gifterna inte hamnar i Östersjön igen.

https://savethebaltic.wordpress.com/2012/08/13/sista-skriet-fran-vildmarken/

Kommunerna har sin stora chans till skatteväxlingar kommuner i emellan. Helt enkelt hjälper man lax och öring samt annan biologisk mångfald att komma till sin verkliga potential i våra älvar.  Samtidigt får yrkesfisket en chans till hållbart fiske och kompensation från rätt håll, vare sig det är i Sverige eller något annat EU-land.

httpsavethebaltic-wordpress-combiologisk-mangfald

SAVE THE BALTIC SALMON kan på så vis vara ett varumärke i alla laxförande älvar runt om Östersjön, men det krävs att intresset finns i nämnda områden och i älvarna i Östersjön. Inlösen av fasta fisket tills säkra bestånd i båda hav och älv har uppnåtts (!). På detta sätt slipper olika intressen hamna i kläm och bråk kan undvikas. En stor samlad enighet kan växa fram för långsiktigt hållbara bestånd. //Kenneth Karlsson

Om HOLY WATER

Honesty and fairness in all instances! fishing is not a right just a duty to care. Imagine what Norrland could deliver! based on Mörrums salmon fishing versus 300 mil living river! this should logically be able to supply 5 billion in tax revenue from live river! Former chef and chef looking for new challenges in life! Do you have a dream job in your pocket, do not hesitate to contact me! Ärlighet och rättvisa på alla instanser! fisket är ingen rättighet bara en skyldighet att vårda. Tänk vad Norrland kunde leverera! räknat på Mörrums lax fiske kontra 300 mil levande älv! detta borde rent logiskt kunna leverera 5 miljarder kr i skatteintäkter från levande älv! Fd Köksmästare och Kock som söker nya utmaningar i livet! har du dröm jobbet i fickan tveka inte att kontakta mig! Är även en utvecklare av hållbart fiske genom min wobbler tillverkning, kika in på sidorna nedan. http://saittarovafishing.wordpress.com/ https://vobblerfabriken.wordpress.com/ https://www.facebook.com/kenneth.h.karlsson https://www.facebook.com/groups/vobblerfabriken/?fref=ts Ring gärna +46730425517 savethebaltic@gmail.com

Thank you for your comment! :-)

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: